Máte  otázku? +421 905 275 772

Potrebujete pomoc?

Striedavá starostlivosť o deti

Advokát s celoslovenskou pôsobnosťou a 15+ ročnou špecializáciou v rodinnom práve

+421 905 275 772

Skúsenosti.
Reputácia. Výsledky.

Mgr. Martin Hurtaj ukončil právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2002. Po úspešnom absolvovaní praxe a advokátskych skúšok bol zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod č. 4374 a od 1. 2. 2006 vykonáva nepretržite advokátsku prax so špecializáciou na rodinné právo, medzinárodné rodinné právo a civilné právo.

15

Rokov skúseností
špecializácia v rodinnom práve

Advokát s celoslovenskou pôsobnosťou

Právne poradenstvo osobne alebo online na telefóne, skype, príp. inej elektronickej platforme

Vaše deti a ich záujem pri striedavej starostlivosti vždy na prvom mieste.

Právne poradenstvo osobne alebo online na telefóne, skype, príp. inej elektronickej platforme

komplexné právne zastúpenie v konaní na súde od podania návrhu až po právoplatný rozsudok

Všetko čo potrebujete vedieť o striedavej starostlivosti

Zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti oboch rodičov


  • Čo to je striedavá starostlivosť?
  • Aké sú podmienky pre zverenie dieťaťa do striedavky a na čo nezabudnúť
  • Konanie na súde a určenie správnej stratégie
  • Asistencia advokáta

Zmena súdneho rozhodnutia o zverení dieťaťa


  • Kedy a za akých podmienok je možné zmeniť súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa?
  • Zmena v pomeroch odôvodňujúca zmenu zverenia
  • Konanie na súde a určenie správnej stratégie
  • Asistencia advokáta

Otázky & Odpovede

Bezplatná poradňa online

Jednoduché právne poradenstvo v rodinnom práve so zameraním na zodpovedanie základných právnych otázok a Vašu orientáciu v prístupe k právnej veci

Otázky a odpovede výlučne emailom

Odpovede do dvoch týždňov

Otázky sú anonymné, s možnosťou zverejnenia otázok a odpovedí na webe bez uvedenia osobných údajov alebo kontaktov

Podmienkou odoslania otázky do bezplatnej poradne je súhlasenie s podmienkami pre bezplatné poradenstvo.

Pošlite nám email

Moja poradňa online

Komplexné právne poradenstvo so zameraním na riadne právne vyriešenie veci vrátane prípadného posúdenia predložených listín a iných dôkazov

Otázky a odpovede emailom, telefonicky, SKYPE alebo prostredníctvom inej elektronickej platformy

Odpovede do 24 hodín v závislosti od zložitosti veci

Otázky aj odpovede sú dôverné, nič sa nezverejňuje

Cena 20,- Eur za každú začatú polhodinu poradenstva